Još jedna diploma stigla je danas za Croatian Contest Club i to za ostvareno 5. mjesto u Russian DX Contestu 2009 kategoriji KLUBOVI. Iako na službenoj web stranici još uvijek nema rezultata ove kategorije na diplomi piše da je CRO CC 5. World sa 12 natjecateljskih logova, sa ukupno 15335 veza i sa 36,85 milijuna bodova. Čestitke na izvrsnom rezultatu svima koji su u svome logu označili pripadnost klubu. Oni koji su to zaboravili učiniti imat će vrlo brzo šansu za popravak, u ožujku slijedeće godine.