Ispis

 Popis do sada zaprimljenih logova za Kup Jadrana 2008 možete vidjeti u nastavku teksta.

 

Zaprimljeni su logovi slijedećih postaja za Kup Jadrana 2008:

 

Lista je ažurirana 28.10.2008. u 10:00 local time.